ES projektai

UAB „Polibarr“ gamybos modernizavimas ir inovatyvių produktų diegimas

UAB „Polibarr“ įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Polibarr“ gamybos modernizavimas ir inovatyvių produktų diegimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0029).

Projekto tikslas: paskatinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos verslo pradžią bei plėtrą, sudarant sąlygas didinti darbo našumą, naujų darbo vietų kūrimą bei sudaryti prielaidas sparčiau vystytis Lietuvos regionams.

Projekto veiklos: gamybinių pastatų statyba ir naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Polibarr“ yra sparčiai auganti inovatyvi gamybos įmonė. Jos pagrindinė veikla yra popieriaus padengimas polietilenu, suteikiant barjerines savybes. Šiuo metu tai vienintelė tokią veiklą vykdanti įmonė Baltijos šalyse. Įmonė dalį produkcijos eksportuoja. Išlaikyti konkurencinėje aplinkoje ir plėsti veiklą Lietuvos bei eksporto rinkose įmanoma tik plečiant gamybą ir kuriant naujus produktus. Įmonė ketina įsigyti naują modernią technologinę įrangą ir išplėsti gaminių asortimentą.

Gaminant naujus inovatyvius produktus bus naudojamasi įmonės ir partnerių MTEP veiklos rezultatais.

Įmonė įgyvendinusi projektą numato sukurti naujas kvalifikuotas darbo vietas.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas: 1.713.998,00 EUR;

Projekto finansavimas: 598.000,00 EUR.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2019 metai

UAB „Polibarr“ įgyvendina projektą „UAB „Polibarr“ e.komercijos modelio diegimas“

UAB „Polibarr“ įgyvendina projektą „UAB „Polibarr“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 67 783,04 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 49 996,77 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 15 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 10 d.