Apie mus

UAB "Polibarr"  užsiima barjeriniais padengimais ant kartono ir popieriaus. Padengimas aukšto slėgio polietilenu (LDPE) vykdomas taikant didelio našumo ekstruzijos metodą. Plona polietileninė plievelė apsaugo nuo drėgmės patekimo ir užtikrina kokybišką dengtos medžiagos termosuvirinimą.

UAB „Polibarr“ gamybos modernizavimas ir inovatyvių produktų diegimas

UAB „Polibarr“ įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Polibarr“ gamybos modernizavimas ir inovatyvių produktų diegimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0029).

Projekto tikslas: paskatinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos verslo pradžią bei plėtrą, sudarant sąlygas didinti darbo našumą, naujų darbo vietų kūrimą bei sudaryti prielaidas sparčiau vystytis Lietuvos regionams.

Projekto veiklos: gamybinių pastatų statyba ir naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Polibarr“ yra sparčiai auganti inovatyvi gamybos įmonė. Jos pagrindinė veikla yra popieriaus padengimas polietilenu, suteikiant barjerines savybes. Šiuo metu tai vienintelė tokią veiklą vykdanti įmonė Baltijos šalyse. Įmonė dalį produkcijos eksportuoja. Išlaikyti konkurencinėje aplinkoje ir plėsti veiklą Lietuvos bei eksporto rinkose įmanoma tik plečiant gamybą ir kuriant naujus produktus. Įmonė ketina įsigyti naują modernią technologinę įrangą ir išplėsti gaminių asortimentą.

Gaminant naujus inovatyvius produktus bus naudojamasi įmonės ir partnerių MTEP veiklos rezultatais.

Įmonė įgyvendinusi projektą numato sukurti naujas kvalifikuotas darbo vietas.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas: 1.713.998,00 EUR;

Projekto finansavimas: 598.000,00 EUR.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2019 metai

© 2015 Polibarr